Skip to content

  Përdorimi me shumë llogari me Github Desktop

  Përdorimi me shumë llogari me Github Desktop 1

  Përdorimi me shumë llogari me Github Desktop

  Github është sistemi më i përdorur i kontrollit të versionit për zhvillimin e projekteve me burim të hapur. Si ekip, ne e përdorim atë për çdo gjë, nga zhvillimi i projektit deri te gjurmimi dhe shpërndarja e projekteve që duam. Pra, nëse kemi më shumë se një llogari github, si t’i menaxhojmë ato?

  Github po përdor çelësin ssh si parazgjedhje për procesin e autorizimit, që është për të na njohur. Ne nuk kemi një shans për të shtuar të njëjtën ssh në llogari të shumta github. Sigurisht, ne mund të krijojmë çelësa të shumtë ssh në një kompjuter dhe t’i përdorim ato në github. Por këtë herë, ne do të duhet të merremi me menaxhimin e tyre në sistemin tonë lokal. Nuk është e pazbatueshme, por është shumë punë.
  Desktop Github

  Mënyra më e lehtë është të përdorni desktopin github. Me këtë mjet, i cili është kliti zyrtar i Github dhe është zhvilluar fillimisht për ata që sapo kanë takuar sisteme të kontrollit të versioneve të ngjashme me git, ne mund t’i bëjmë gjërat drejtpërdrejt përmes http pa përdorur çelësat ssh.

  Përdorimi me shumë llogari me Github Desktop

  Pasi të kemi krijuar dhe prezantuar depon tonë në llogarinë tonë të dytë me këtë mjet, tani mund ta përdorim atë nga linja e komandës. Kur themi shko shty, github na kërkon fjalëkalimin e emrit të përdoruesit. Këtu mund të përdorim llogarinë tonë të dytë.

  English Source Link

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.